Komu pomagamy

Fundacja obejmuje pieczę nad osobami które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Swoje działania kierujemy do osób które chcą zmienić swoją obecną sytuację.

  1. Samotnym osobom w podeszłym wieku.
  2. Samotnym matkom.
  3. Kobietom po przejściach.
  4. Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  5. Bezdomnym kobietom.
  6. Dzieciom po przejściach lub potrzebującym pomocy psychologicznej.
  7. Zdolnej młodzieży, która nie ma środków na rozwój swoich talentów.
„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.” (o. Fabian Kaltbach OFM)
Zobacz co u nas słychać